Informe sobre la diarrea epidèmica porcina

Ressenya de malaltia i avaluació de risc

Cotitzacions del porcí i boví a la Llotja de Vic a 11-04-2014 i extensiu a la setmana del 19-04-2014

Un cop finalitzada la junta de preus de la taula del porcí i boví, podeu accedir a les cotitzacions de les mateixes.

Proposta al nou règim econòmic elèctric per a les plantes de purins.

La Generalitat demana prorrogar fins al 2015 l'entrada en vigor del nou règim econòmic elèctric per a les plantes de tractament de purins.

Comparació i evolució preus europeus del porc en canal i viu en el 1ªTrimestre 2014

Preu del porc en viu i canal percebut dels productors de diversos països de la UE.

Indicador Sintètic de Conjuntura per al Porcí de Cicle Tancat

Setmana del 31 de març al 4 d'abril de 2014

Tot i l'augment dels costos de producció, l'increment de preus fa que l'indicador ISC de la setmana 14 es situi 8,56 punts percentual (p.p.) per sobre del de la setmana passada i es mantingui per sobre de la mitjana (129,66 p.p.).

l'UE porta a Rússia davant l'OMC per l'embarg al porcí

Aquest embarg rus ha suposat la reducció de les exportacions comunitàries en un 25%

Noves taxes per controls veterinaris de productes d'origen animal

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat una proposta del Ministeri d'Agricultura , Alimentació i Medi Ambient , un Reial Decret pel qual es modifiquen les quanties de la taxa per inspeccions i controls veterinaris de productes d'origen animal , no destinats a consum humà , que s'introdueixin en territori nacional , procedents de països no pertanyents a l'UE.

Perspectives en la producció de pinsos compostos

Llegim a 3tres3 les dades proporcionades pels membres de la FEFAC.

Observatori del Porcí: Quadre de comandament

El DAAM ja ha publicat el quadre de comandament del porcí del mes de març de 2014.

El Govern vol garantir la viabilitat de les explotacions i la no afectació ambiental a les zones d'alta densitat o vulnerables

La Comissió Interdepartamental de Nitrats ha estat treballant en aquest sentit per avaluar una solució tecnològica que permeti l'evolució d'aquestes plantes i per buscar alternatives que es puguin aplicar de forma ràpida en el cas del tancament de les plantes.

UE prepara un nou certificat veterinari que faciliti les exportacions a Rússia

Amb la finalitat bàsica de reestablir les exportacions cap a aquest país.

Nous preus de la palla, alfals i farratge,setmana 31-03-2014

Informació sobre els preus referits de la palla, alfals i ara també farratge per a aquesta setmana.

Noves cotitzacions bestiar bestiar oví, setmana 27-03-2014

Informació sobre nous preus referits - Llotja de Binèfar.

Productes carnis fermentats-curats. Nova via d'ingestió de probiòtics

Per al sector carni, aquest embotit representa un pas endavant en la innovació en el camp dels productes crus-curats i ara cal demostrar mitjançant estudis en humans, els efectes probiòtics esperats.
 

Rendiment i morfologia intestinal en garrins alimentats amb llet artificial

Llegim a la pàgina digital del porc 3tres3.com que l'alletament artificial en garrins a partir dels 3 dies d'edat resulta menors símtomas de trastorns gastrointestinals durant la primera setmana de tractament. La lactància artificial a llarg termini dóna lloc a rendiments similars i millora el creixement i maduració intestinal.

 

Nous preus de la palla, alfals i farratge,setmana del 22-04-2014

Informació sobre els preus referits de la palla, alfals i ara també farratge per a aquesta setmana.

Comparació i evolució preus lletó durant 1ªTrimestre 2014

Preus del lletó d'Escorxador i de gran partida en viu percebut pels productors nacionals i d'alemanya.

Ni bancs, ni petroli: el porc protagonitza la major pujada de borsa de l'any

Llegim a invertia.com que WH Group, la mateixa companyia que pugna per fer-se amb el control de Campofrío, podria convertir-se en la major OPV global d'aquest any.

Canvi normativa etiquetatge i comercialització del iogurt

El govern de l'Estat va aprovar divendres una normativa que canviarà l'elaboració,  etiquetatge i comercialització d'aquest producte. La data de caducitat del iogurt quedarà substituida pel consum preferent.

Revisió en l'últim any de vigència de la quota lletera

La quota lletera es la quantitat de referència individual en quilograms i vinculada a un contingut de matèria grassa, assignada al titular d’una explotació ramadera de producció de llet de vaca.

Nou catàleg digital d'exportadors del Ministeri

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha presentat en el marc de la fira Alimentaria, el nou catàleg electrònic d'exportadors espanyols. El nou servei s'ha centrat en sis sectors: els productes ecològics, les fruites i verdues, els productes pesquers, els formatges, l'oli d'oliva i els productes del porc ibèric.

Nous preus de la palla, alfals i farratge,setmana del 07-04-2014

Informació sobre els preus referits de la palla, alfals i ara també farratge per a aquesta setmana.
 

Lleugera reducció en la producció de carn de boví

2013 la producció, a nivell d'Espanya, de carn de boví es va reduir en un 1,6% i a gener 2014, la tendència també s'ha mantingut a la baixa.

I què fem amb les dejeccions ramaderes?

Us oferim informació de les característiques de les dejeccions ramaderes, i la descripció i fitxes de caracterització detallades dels tractaments de purins, així com una guia per a l'elecció del tractament més adequat a cada cas.

Etiquetatge i garantia dels aliments ecològics

Certificació de l'activitat de totes les empreses que intervenen en l'elaboració d'un aliment ecològic.

Nou decret d'ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar el Decret 40/2014 d'ordenació de les explotacions ramaderes mitjançant el qual es regulen els requisits per les explotacions de totes les espècies.

Acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Procedents de la terra o ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor final o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. 

18 països de la UE oficialment indemnes de la brucelosis bovina

Espanya no ës troba dins aquesta relació de països ja que encara no ha aconseguit eradicar la malaltia.

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a petits establiments del sector lacti

La guia ha estat elaborada per l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA).
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL