Redacció | Actualitzat el 31/03/2014

Nou decret d'ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar el Decret 40/2014 d'ordenació de les explotacions ramaderes mitjançant el qual es regulen els requisits per les explotacions de totes les espècies.
Actualment hi ha una gran dispersió de la normativa d'ordenació de les explotacions ramaderes, el que fa difícil la seva aplicació per part dels operadors, alhora que complica la tramitació de la inscripció en els registres oficials. Tenint en compte l'experiència adquirida en les anteriors disposicions de regulació, l'objectiu principal d'aquesta disposició és determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes , i l'ordenació i el desenvolupament del Registre d'explotacions ramaderes d'una manera clara i simplificant els procediments.

Té una especial rellevància l'establiment de condicions per a la preservació de la salut animal i la prevenció de malalties que afecten al bestiar , per a això s'estableixen en aquest Decret condicions generals per a totes les explotacions, i en particular per a cada espècie en concret . Aquesta nova regulació està orientada a millorar la producció ramadera i la qualitat dels processos productius, aplicant normes zootècniques i d'higiene, per aconseguir un nivell elevat de seguretat dels aliments que es produeixen, així com l'aplicació de normes de benestar animal i de protecció i millora del medi ambient .

El Decret aclareix també el procediment d'autorització per a l'inici de l'activitat ramadera , eliminant els requeriments documentals innecessaris , establint un procediment clar i pautat . De la mateixa manera , seguint aquesta línia de simplificació , per a les explotacions ramaderes de petita capacitat , d'autoconsum , centres d'emmagatzematge de material genètic i pastures , es preveu un règim de comunicació previ a l'inici de l'activitat, i l'Administració efectuarà igualment la inscripció d'ofici en el Registre d'explotacions ramaderes.
pd Decret 40/2014
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL