Redacció | Actualitzat el 10/04/2014

Revisió en l'últim any de vigència de la quota lletera

La quota lletera es la quantitat de referència individual en quilograms i vinculada a un contingut de matèria grassa, assignada al titular d’una explotació ramadera de producció de llet de vaca.

Els productors de llet tenen assignades unes quotes lleteres.

La quota lletera es la quantitat de referència individual en quilograms i vinculada a un contingut de matèria grassa, assignada al titular d’una explotació ramadera de producció de llet de vaca.

Es tracta d’una limitació a la producció de cada període (de l'1 d'abril al 31 de març de cada any) imposada a tots els productors de llet de la Unió Europea.

Aquesta limitació està establerta per evitar la producció d’excedents i assegurar la comercialització de la llet produïda sense sobrepassar la quota.

Segons es defineix al REIAL DECRET 347/2003, de 21 de març (BOE núm. 72 - 25/03/2003), quota làctia és «la quantitat de referència individual de llet, expressada en kilograms i vinculada a un contingut de matèria grassa expressat en percentatge, assignada a cada explotació. Aquesta podrà dividir-se, si s'escau, en una quantitat per a lliurament i una altra quantitat per a venda directa.

A cada explotació, no podrà haver-hi més d'una quantitat de referència per a lliurament a compradors i, si s'escau, una quantitat de referència per a venda directa al consum».

Dintre de cada Estat Membre les quantitats assignades es poden transferir o vendre entre titulars, es poden cedir temporalment, es poden augmentar mitjançant assignacions de quota de la Reserva Nacional o del Fons Nacional Coordinat o es poden reduir en cas que no es produeixi i comercialitzi prou quantitat de llet, sempre d'acord amb allò establert a la normativa.

El Ministeri d'Agricultura realitzarà un seguiment mensual de l'evolució del sector lleter en aquest últim any de vigència de la quota, ja que segons les últes dades, el 90% de la llet es troba en actualment sota contracte, si bé l'inici del nou període de quota el 1 d'abril ha suposat la demora en la formalització de nous contractes, lo que fa que, de manera temporal, el número de contractes en vigor sigui algo menor que els mesos passats.

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL