Redacció | Actualitzat el 03/07/2014

Festa islàmica del sacrifici de bestiar

Informe sobre la descripció i normativa sanitària.
La Direcció General d’Afers Religiosos ha publicat diversos materials per recordar que el sacrifici d’animals per al consum humà s’ha de realitzar en escorxadors autoritzats i que els animals s’han de traslladar a aquests establiments amb la documentació sanitària de trasllat corresponent. El sacrifici d’animals en domicilis particulars està prohibit i pot ser objecte de sanció.

En aquests materials publicats juntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, la Direcció General d’Immigració i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Generalitat de Catalunya recorda que les carnisseries són el proveïdor habitual de carn, tant per al dia de la Festa del Sacrifici (Id al Kabir o Id al Adha) com per la resta de l’any. Catalunya disposa d’una àmplia xarxa de carnisseries que permeten cobrir les demandes dels diferents col·lectius religiosos que viuen al nostre país. El carnisser habitual pot garantir que la carn que es consumeix sigui segura per a la salut de les famílies i pot proporcionar carn amb la garantia que s’han seguit els preceptes religiosos en el moment del sacrifici de l’animal.  

 

Ramadan 2014: del 28 de juny al 28 de juliol

Navega per les etiquetes

animalssacrificiramadanbestiarmatança
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL