Rosa Prat | Actualitzat el 17/07/2014

Estudien sancions de fins a 1 milió d'euros pel sector ramader català

El DAMM ha sotmès a informació pública l'avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en materia d'agricultura i ramaderia, una proposta de llei que entre altres proposa imposar un nou i més dur règim sancionador al sector ramader de Catalunya.
Segons PORCAT, l'avantprojecte de llei preten autojustificar-se, en el seu propi preàmbul, amb l'argument de que el règim sancionador actual es troba dispers en diverses normatives. No obstant, no existeix cap antecedent normatiu que reguli sota un mateix text diferents règims sancionadors, sent questionable la seva cabuda dins l'ordenament jurídic. Llegir més.

Descarregueu-vos el resum de l'Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia per:

1. La correcta gestió de les dejeccions ramaderes
2. Personal redactor de plans de gestió
3. Ordenació ramadera
4. Benestar animal
5. Higiène i seguretat alimentària
6. Sanitat animal
7. Pinsos i medicaments

Sancions que oscil.len entre els 100-300.00€ i les conseqüents retirades d'habilitacions.


Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 5567 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL