Redacció | Actualitzat el 18/03/2015

Situació actual y evolució previsible sector boví

Anàlisi dels condicionants productius, interns i externs, del sector boví de carn a Espanya.
Memòria executiva - Gener 2015
L'objectiu general d'aquest estudi és elaborar una definició el més completa possible de les característiques actuals de tot el sector boví de carn a Espanya, per emprar-la com punt de partida per a la formulació de les polítiques, amb propostes i solucions que permetin crear un futur sòlid per a tot el sector i busquin una presència de les nostres produccions al mercat comunitari i internacional.

Contingut de l'estudi
Antecedents
Objectiu de l'Estudi
Com s'ha elaborat
Resultats
Aspectes relacionats amb la competitivitat
Aspectes relacionats amb la demanda dels productes
Aspectes relacionats amb l'organització de la cadena
Implicacions que es deriven dels resultats de l'Estudi

Descarregeu-vos l'INFORME

Font:

Fundació privada per al Progres de la Producció Animal

P. S.Joan 12 atic, 25007 Lleida (España)

Admon.: gestoriaestopa@gestors.net //Tfno-973790945 Fax-973791161

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1896

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL