Redacció | Actualitzat el 21/04/2015

Tècnics habilitats en plans de gestió de dejeccions ramaderes

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'ofereix aquesta habilitació.
L'article 67 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, estlabeix (als apartats 3 i 4) que les activitats ramaderes, els centres de gestió de dejeccions ramaderes i les instal·lacions que tracten dejeccions ramaderes soles o barrejades, incloses totes a l'annex III de l'esmentada Llei (per tant, les que estan subjectes al règim de comunicació), han de presentar un pla de gestió de dejeccions ramaderes elaborat i signat per una persona tècnica habilitada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Consulta més informació.
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL