Redacció | Actualitzat el 22/04/2015

Informe Rabobank: els preus del porcí baixen

Segons l'últim informe trimestral de Rabobank sobre la carn de porc, la indústria porcina mundial ha estat buscant l'estabilitat durant el primer trimestre d'aquest any, amb un fort creixement de l'oferta i una demanda relativament feble.
Els preus han estat baixos, amb una major oferta global impulsada pels EUA, Rússia i Brasil que ha estat superior a la demanda.

Segons Albert Vernooij, analista sobre proteïna animal del Rabobank, "l'augment de la competència en el mercat mundial d'exportació tindrà com a conseqüència una pressió continuada en els preus i marges en la majoria de països de tot el món." Segons Vernooj, la indústria porcina mundial s'està movent lentament cap al fons del cicle.

Perspectives per als mercats globals i regionals:
• Als EUA, a mesura que l'oferta es recupera després del PEDV, la pregunta és quin grau de recuperació s'acoblarà amb l'enfortiment del dòlar nord-americà i uns preus més baixos.
• A la UE, els preus seguiran l'evolució de temporada, però seguirà sent inferior a la mitjana històrica i per sota del nivell d'equilibri.
• Amb la indústria millorant a poc a poc, els preus van tocar fons a la Xina durant març.
• Les perspectives brasileres segueixen sent positives, però menys pròspers que durant el primer trimestre, a causa d'una pressió sobre el consum intern i difícils negociacions per exporta cap a Rússia.

Font: Rabobank

Navega per les etiquetes

delpreuselsrabobankinformeporcíbaixen
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL