Rosa Prat | Actualitzat el 27/04/2015

La protecció dels animals durant el transport s'amplia fora de les fronteres de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el passat divendres que els requisits relatius al transport d'animals que s'exigeixen a la Unió Europea siguin també d'aplicació en el supòsit d'un transport d'un Estat membre a un tercer Estat.
D'aquesta manera, a partir d'ara els intervals de subministrament d'aigua i d'aliment així com la durada dels períodes de transport i de descans seran d'aplicació en la part del viatge que transcorre fora de la Unió Europea.

La sentència del TJ s'ha dictaminat en resposta a una pregunta formulada pel Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunal del Contenciós Administratiu de Baviera, Alemanya).

Segons la sentència, l'organitzador d'un viatge de llarga durada estarà obligat a transmetre a l'autoritat competent del lloc de sortida una còpia de la secció 1 del quadern de bord o full de ruta, relativa a la planificació del viatge, degudament emplenada, perquè l'autoritat competent pugui autoritzar un transport que suposi un viatge llarg per a cavalls, bovins, porcs, ovelles i cabres. L'autoritat pot exigir que es modifiqui la planificació del transport, a fi de garantir que el transport travessi els suficients llocs de descans i de transbordament necessaris per complir els requisits relatius als intervals de subministrament d'aigua i d'alimentació i al temps de viatge i de descans.
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL