Redacció | Actualitzat el 30/04/2015

Aprovada la regulació de les declaracions obligatòries dels primers compradors

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual es regulen les declaracions obligatòries a efectuar pels primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i cabra. Una regulació conjunta per a tot el sector lacti, que permet el nou sistema de declaracions per als compradors de llet de vaca, derivat de la desaparició de les quotes làcties.
El Reial Decret crea un sistema unificat d'informació del sector lacti (INFOLAC), que inclou un registre dels primers compradors, la informació de tots els contractes entre els primers compradors i productors en el sector lacti, així com la informació de les declaracions de lliuraments.

Aquest sistema serà la principal eina per al seguiment de l'aplicació dels contractes en el sector lacti, en particular, com a font d'informació per realitzar els controls coordinats per l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), aprovat per la Conferència Sectorial el passat 16 d'abril.

El sistema unificat d'informació en el sector lacti, quedarà adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que serà el responsable del seu funcionament coordinat i establirà, en col·laboració amb les comunitats autònomes, els protocols tècnics necessaris per al correcte funcionament del sistema .

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient utilitzarà la informació continguda en el sistema per a l'enviament a la Comissió Europea de tota la informació que exigeixi la normativa comunitària en matèria de monitorització dels mercats de la llet.

El sistema unificat d'informació en el sector lacti serà accessible a tots els òrgans competents del Ministeri i de les comunitats autònomes, així com a productors i primers compradors, per a la informació que els competeix, respectant la protecció de dades de caràcter personal.

Tot això va permetre la simplificació i unificació de totes les declaracions en aquest àmbit i dotarà d'una major transparència al sector. S'aconseguirà també disposar d'informació sobre l'evolució del mercat, realitzar anàlisis del sector a curt espai de temps així com servir de suport per a la gestió i control de les ajudes directes als agricultors en el marc de la Política Agrícola Comuna.

Amb aquest Reial Decret, juntament amb la modificació del Reial Decret de 2012, sobre el paquet lacti, publicada el passat 28 de febrer, i l'aprovació del Pla Nacional de controls aplicables als contractes en el sector lacti, aprovat per la Conferència Sectorial el passat 16 d'abril, es completa el marc normatiu aplicable al sector lacti, un cop finalitzat el règim de quotes làcties.

Font: Mundoganadero
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL