Redacció | Actualitzat el 11/05/2015

Resum setmanal de les notificacions de focus rebuts

Resums setmanals de les notificacacions de focus rebudes del 01/05/2015 a 08/05/2015  a Espanya (focus primaris i secundaris) i la resta de països membres del sistema ADNS (focus primaris).
Resumen semanal de las notificaciones de focos recibidas (Del 01/05/2015 al 08/05/2015) de España (focos primarios y secundarios) y del resto países miembros del sistema ADNS (focos primarios)

Itàlia (5 Focos/s)
• Lengua azul (3 Foco/s)
• Peste porcina africana (1 Foco/s)
• Septicemia hemorrágica viral (1 Foco/s)

Espanya (1 Focos/s)
• Prurito lumbar (Scrapie) (1 Foco/s - [1 Primario/s] )

Estònia (1 Focos/s)
• Peste porcina africana en jabalíes (1 Foco/s)

Polònia (4 Focos/s)
• Infección por el virus de la Rabia (2 Foco/s)
• Leucosis enzoótica bovina (2 Foco/s)

Letònia (2 Focos/s)
• Peste porcina africana en jabalíes (2 Foco/s)

Lituania (1 Focos/s)
• Leucosis enzoótica bovina (1 Foco/s)

Rumania (35 Focos/s)
• Anemia infecciosa equina (35 Foco/s)

Turquia (1 Focos/s)
• Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves de Corral (1 Foco/s)


Navega per les etiquetes

notificacionslessetmanalresumfocusrebuts
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL