Redacció | Actualitzat el 22/02/2016

Nova edició! Curs benestar animal durant el transport

Matrícula oberta - Dates: 10, 15, 17, 22 i 24 de març de 2016, de 16:30 a 20:30h a Vic

La Llotja de Contractació i Mercat en Origen de vic a través de la Cambra de Comerç de Barcelona ha programat un curs per preparar als treballadors d'explotacions ramaderes de qualsevol tipus de bestiar que vulguin obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent per al transport d'animals vius. (porcí, boví, cabrum, oví, equí, etc.)

Es tracta d'una formació sobre benestar animal per als productors i ramaders que permet obtenir
l 'acreditació professional que exigeix la normativa en matèria de transport d'animals vius.

El curs es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements i així poder anar ben preparat per a l'examen oficial.

Per a més informació, descarregueu-vos el programa detallat 

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL