Redacció | Actualitzat el 18/05/2016

Etiquetatge d'origen dels productes transformats

El Parlament Europeu va aprovar el passat 12 de maig una resolució legislativa  demanant a la Comissió que presenti una proposta perquè sigui obligatori indicar el país d'origen o el lloc de procedència dels aliments lleugerament transformats a força de carn o de llet.
El Parlament Europeu va aprovar el dia 12 de maig una resolució legislativa per 400 vots a favor, 159 en contra i 68 abstencions, demanant a la Comissió que presenti una proposta perquè sigui obligatori indicar el país d'origen o el lloc de procedència dels aliments lleugerament transformats a força de carn o de llet.
A aquesta proposta de resolució es va oposar l'europarlamentària Pilar Ayuso del PP, argumentant que aniria en contra de les normes de mercat únic, generaria molta burocràcia administrativa i suposaria un augment de costos que repercutirien en el preu final que ha de pagar el consumidor. La indústria agroalimentària de la UE també s'oposa a la resolució del Parlament Europeu, indicant que és molt difícil traçar una línia entre el que és lleugerament transformat i el que no ho és, donada la complexitat i la diversitat de productes i processos alimentaris. El Comissari europeu de Sanitat també ha apuntat que és una càrrega administrativa, un cost suplementari per a les empreses i seria perjudicial per a la competitivitat del sector.
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL