Redacció | Actualitzat el 23/05/2016

Noves subvencions al finançament de les explotacions agràries

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient estableix les bases per a subvencions destinades a facilitar l'accés al finançament de les explotacions agràries


També tenen com a objectiu la reestructuració de deute a les explotacions dels sectors lacti, hortofructícola, porcí i cunícola


Se subvencionarà fins a un 100% el cost dels avals concedits per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA), a nous crèdits que subscriguin els titulars de les explotacions agràries


Aquestes subvencions contribueixen a pal·liar les dificultats d'accés a crèdit i, en particular, a millorar la situació financera de les explotacions de sectors que travessen especials dificultats de mercat


El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat una Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores d'una línia de subvencions públiques destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA ), per titulars d'explotacions agràries.

Inclou, com a principal novetat en aquest tipus de subvencions, la possibilitat d'acollir-se a l'ajuda per reestructurar deute en explotacions dels sectors lacti, hortofructícola, porcí i cunícola.

Es contribueix així a pal·liar les dificultats en l'accés al crèdit de les explotacions agràries, i en particular a millorar la situació financera de les explotacions de sectors que travessen per especials dificultats de mercat.

Mitjançant aquesta línia es subvencionarà fins a un 100% el cost dels avals concedits per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) a nous crèdits que subscriguin els titulars de les explotacions agràries de fins a 5 anys, amb la possibilitat d'un de carència, i 40.000 € per beneficiari.

Aquest import podrà arribar als 80.000 € per beneficiari per a crèdits de 10 anys, també amb un de carència, en les explotacions làcties, hortofructícoles, de porcí i cunícoles, quan el crèdit estigui destinat majoritàriament a refinançar deute.

Aquests límits podran superar-se en els crèdits concedits en el marc de la Línia ICO-garantia SGR / SAECA, tenint-se en compte en aquest cas els límits propis de l'esmentada línia en les operacions avalades per SAECA.

En el disseny d'aquesta línia d'ajut s'ha tingut en compte la prioritat que el Ministeri atorga al Pla d'assegurances agràries combinades d'ENESA. Està previst finançar l'import de la comissió d'estudi de l'aval a aquells beneficiaris que hagin subscrit una assegurança d'una de les línies d'assegurances agrícoles o pecuaris compreses en el Pla d'Assegurances Agràries Combinades l'any en què es publiqui la convocatòria, o del Pla l'any anterior en el cas de les línies en les que l'obertura del termini de subscripció de l'assegurança sigui posterior a la data en què finalitza el termini per a sol·licitar les ajudes establertes en l'Ordre.

La convocatòria dels ajuts corresponents a 2016 es tramitarà immediatament. El termini de sol·licitud començarà el dia de publicació de la convocatòria i finalitzarà el 20 de setembre del 2016.
 


 

Documents

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL