Redacció | Actualitzat el 02/08/2016

El BOE publica l'extensió de la normativa de la interprofessional del sector boví PROVACUNO

Publicació de l'ordre per la qual s'estén al conjunt de productors i operadors del secotr boví l'extensió de norma aprovada en el sí de l'Organització Interprofessional de la carn de Boví (Provacuno) 25/06/2016
El text recull aquesta extensió, segons la qual s'estableix una quota per part del productor de 0,50 € per cada animal boví lliurat a escorxardor, i una altra d'idèntica quantitat per la transformació-comercialització de cada boví sacrificat.

Nota informativa
SISTEMA D'EXTENSIÓ DE NORMA DEL SECTOR CARN DE BOVÍ
Organització Interprofessional Agroalimentària de la carn de boví PROVACUNO

PROVACUNO constituïda el 24 de setembre de 2014, està integrada per les principals organitzacions del sector productor
i del sector de la transformació / comercialització per a la defensa dels interessos del sector de carn de boví, lloc de trobada i fòrum de debat per a la millora de la situació de la cadena alimentària sectorial.

El 25 de juny de 2016 va publicar al BOE l'Ordre AAA / 1024/2016, de 15 de juny l'Extensió de Norma, reconeixement
per part del MAGRAMA d'un acord adoptat en el si de l'OIA i d'obligat compliment per a tots els productors i operadors del sector, en la qual es fixa l'aportació econòmica obligatòria que es començarà a aplicar a partir del proper 1 agost 2016.

L'aportació econòmica total per cada animal boví sacrificat a partir de l'1 d'agost de 2016 serà de 1,00 €, repartida de forma paritària en una aportació de la producció de 0,50 € per cada animal boví lliurat a escorxador per al seu sacrifici i una aportació de 0,50 € per cada animal boví sacrificat en un escorxador del territori espanyol.

Els recursos generats per les dues aportacions econòmiques obligatòries es distribuiran entre tres eixos d'actuació:
El 60% dels recursos econòmics es destinaran a accions de promoció, comunicació i imatge; el 30% a competitivitat i unió de la cadena de valor i, el 10% restant, a assumptes de gestió.

Enllaç del BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6185.pdf

Font: BOE
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL