Actualitzat el 17/08/2016

En els darrers 15 anys gairebé s'ha triplicat la dimensió de les explotacions de porcí

L'estudi de BDporc analitza les principals variables productives i reproductives des de l'any 2001 al 2015, per poder valorar globalment el desenvolupament del sector porcí a l'Estat
El BDporc ha fet públics els resultats tècnics del conjunt de les explotacions porcines espanyoles adherides al Sistema BDporc, corresponents a l'exercici 2015, a partir de l'anàlisi de les dades de 788.541 truges repartides per tota la geografia.

1.- Tamany mitjà de les granges: en 15 anys gairebé s'ha triplicat la dimensió de les granges adherides a BDporc. El nombre mig de truges presents en una granja s'ha incrementat progressivament en els darrers 15 anys a un ritme de 52 truges l'any. Partint d'una mitja de 464 truges en el primer intèrval (2001-2003), ha augmentat fins a les 1.135 truges presents (2013-2015).

2.- Taxa de parts: s'ha incrementat anualment 0,42 punts en els últims 15 anys. La taxa de parts ha anat incrementant en els darrers anys del 78,52% l'any 2001 al 84,79% el 2015. Per tant, l'augment progressiu en els 15 anys analitzats ha estat de 6,27 punts.

3.- Productivitat numèrica: l'augment anual de la productivitat numèrica en el període 2000-2015 ha estat de 0,37 lletons. També s'observa com ha anat incrementant, any rere any, el número de lletons desmamats per truja i any, passant de 20,34 l'any 2001 a 25,99 lletons desmamats l'any 2015. Aquesta millora s'ha produït a un ritme de 0,37 lletons anuals.

4.- Durada de la lactància: ha augmentat en 2,43 dies durant el període 2000-2015. La durada de la lactància a Espanya s'ha incrementat en les explotacions des dels 21,53 dies l'any 2001 als 23,96 dies l'any 2015. Això, de mitjana, suposa un increment constant de la durada de la lactància de 0,16 dies l'any.

5.- Dies No Productius per cicle: la reducció ha estat de 2,72 en els darrers 15 anys. De mitjana aquesta reducció ha estat a un ritme de 0,18 dies l'any.

6.- Distribució del cens per cicle: en les explotacions adherides al BDporc, el percentatge de truges nuliparts ha estat del 19,24%, el percentatge de truges amb més de 7 cicles ha estat del 8,46% i, el percentatge de truges entre el 2n i el 6è cicle, del 72,25%.

En conclusió, l'eficiència tècnica de les explotacions porcines espanyoles, és evident cada any, amb una millor anual tant de la prolificitat, com del ritme de reproducció, de la reducció dels intervals improductius i de l'equilibri de la piràmide censal.

Aquesta informació revela el treball i la millora contínua per part de les empreses i dels ramaders del sector en relació a la genètica, les instal·lacions, la nutrició, l'eficàcia en la cubrició, el maneig dels parts, etc., així com en el control sanitari, fonamental perquè els animals puguin desenvolupar tot el seu potencial productiu.

Font: Agrodigital. BDporc - IRTA

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL