Actualitzat el 15/09/2017

Decret de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya

S'obre el període de consulta pública del Projecte de Decret de Gestió de la Fertilització del Sòl i de les Dejeccions Ramaderes
El nou projecte del nou Decret de Gestió de la Fertilització del Sòl i de les Dejeccions Ramaderes i d'aprovació del nou programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries de Catalunya, ja es troba en període de consulta pública a la web del Departament d'Agricultura.

En els propers dies es publicarà l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que dóna a conèixer l'inici del període d'informació pública de 45 dies, de manera que, qui ho desitgi, pugui formular les observacions, suggerències o al·legacions que consideri oportunes. A través d'aquest nou Decret el Departament vol assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, alhora que garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles.

Es preveuen 3 grans línies d'actuació:
  1. La millora en origen de la gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes, inclòs el seu tractament.
  2. La innovació i millora en les aplicacions als sòls, mitjançant una fertilització orgànica d'excel·lència.
  3. El control i seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la traçabilitat d'aquests moviments.
Es tracta d'un model de gestió basat en la valorització de les dejeccions com a recurs, amb una fertilització ajustada a les necessitats dels cultius, una aplicació feta amb maquinària adequada i, fins i tot, quan sigui necessari, en l'exportació dels excedents de nutrients.

Podeu consultar el Projecte de Decret de Gestió de la Fertilització del Sòl i de les Dejeccions Ramaderes en aquest enllaç.

Font: Agrodigital
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL