Actualitzat el 30/09/2020

Preus de la palla, alfals i farratge, setmana del 28-09-2020

Informació sobre els preus referits de la Palla, Alfals i Farratge per aquesta setmana
 
Els preus queden de la següent manera:

Palla: 48,00 €

Alfals de bala Quadrada:

       - Primera: 170,00 €
      - Segona: 135,00 €

Farratge. Civada flor seca natural:
      - Primera: 120,00 €
      - Segona: 100,00 €

Augmenta el preu de l'Alfals i el Farratge, que a partir d'ara ja no serà del tros sinó del cobert (setmana de l'últim tall).
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL