Redacció | Actualitzat el 05/10/2012

Radiografia dels preus del porcí Llotja de Vic a finals del tercer trimestre

  En les gràfiques elaborades per la Llotja de Vic veiem tant si ho mirem per setmanes com per mesos que els preus del porc i del lletó a finals del tercer trimestre han pujat molt respecte el 2011.  

Us presentem els preus del porc i del lletó d ela Llotja de Vic a finals de la setmana 40 i del mes de setembre:

El preu del porc en canal ha augmentat en 0,36€/kg respecte el mateix període del 2011 , fins a 1,99€/kg.En promig al mes de setembre el preu ha estat de 1,99€/kg pels 1,48€/kg del 2011.

Pel que fa al preu del lletó el preu a finals del 3 trimestre, setmana 40, es de 45,50€ el de partida gran i de 18€ el d'escorxador. El preu promig al setembre ha estat de 43,50€ i de 17,50€ respectivament.

En resum, tenim una pujades de preus del porc i el lletó respecte el 2011 que juntament amb uns preus similars del pinso a l'any passat, ha fet que els marges siguin positius.

Porc en canal

Lletó de partida gran i d'escorxador

Navega per les etiquetes

porciramaderiacomentari
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 5567 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL