Edició Info agrària

Novetat! Solucions en tractament per a una granja de purins

Informació sobre les característiques tècniques i el seu cost mensual

Dades de producció de pinso durant el 2015

Recent Informe del MAGRAMA amb les dades de producció de pinso durant el període 2015

Pla d'Assegurances Agràries Combinades

Nova Ordre AAA / 614/2016, de 19 d'abril, per la qual es defineixen les explotacions i animals asegurables.

La producció càrnia a Espanya durant 2015 va créixer fins dels 6,17 milions de tones

El Servei d'Estadístiques del Ministeri d'Agricultura ha donat a conèixer les dades referents a la producció de carn a Espanya al llarg de 2015.

El govern francès aclara com s'ha d'aplicar la nova regulació del descans setmanal

La nova regulació prohiveix el descans setmanal a bord dels camions, l'empresari haurà de garantir als seus conductors un allotjament decent i no els podrà assignar tasques de vigilància o custòdia del vehicle o les mercadries mentres descansen.

Aixecarà Rússia el seu embargament a l'agost?

El pròxim 7 d'agost farà un any de l'embargament rus a diversos productes agraris procedents de països com la UE, EU, Canadà o Suïssa.

La Comissió autoritza 10 nous OMG per a ús en aliments i pinsos

La Comissió ha aprovat 10 noves autoritzacions per a l'ús en aliments i pinsos d'Organismes Modificats Genèticament (OMG), 7 renovacions d'autoritzacions vigents i l'autorització per a la importació de 2 flors tallades OMG (no aptes per a alimentació humana o animal).

La protecció dels animals durant el transport s'amplia fora de les fronteres de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el passat divendres que els requisits relatius al transport d'animals que s'exigeixen a la Unió Europea siguin també d'aplicació en el supòsit d'un transport d'un Estat membre a un tercer Estat.

El BOE publica l'Ordre de rebaixa de mòduls de l'IRPF 2014 per al sector agrari

El BOE publica avui divendres 24 d'abril l'Ordre HAP / 723/2015 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es redueixen per al període impositiu de 2014 els índexs de rendiment net (mòduls) aplicables al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

Informe Rabobank: els preus del porcí baixen

Segons l'últim informe trimestral de Rabobank sobre la carn de porc, la indústria porcina mundial ha estat buscant l'estabilitat durant el primer trimestre d'aquest any, amb un fort creixement de l'oferta i una demanda relativament feble.

Que significa l'autoconsum elèctric?

Àliter Group, una empresa d’energia renovables, ens presenta les seves propostes sobre l'autoconsum elèctric. Els seus tècnics són especialistes en energia solar i en la gestió integral de projectes, des de la compra del material fins al manteniment, passant per la tramitació legal i el projecte d’obra de la instal·lació.

El sector porcí mundial esta caient cap a la part baixa del seu cicle

El sector porcí es molt cíclic per ser molt versàtil. Quan els preus han sigut bon, s'han posat més porcs arribant a saturar el mercat, amb el que els preus han baixat i s'ha reduït la producció.

Agricultura i l'ICF renoven i amplien a 62 milions d'euros la línia de finançament Agrocrèdit

Impulsada per Agricultura el 2014, és una línia de préstecs específica per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura per finançar inversions, necessitats de circulant i capitalitzacions d'empreses.

Full Informatiu sobre Fertilització del Maig 2016

Elaborat en el marc del Pla per la millora de la fertilització agrària a Osona.En aquesta ocasió, el full està dedicat a l’ús de fraccions sòlides i líquides dels purins en el blat de moro.
 

Xarxa de cooperació d'empreses a Europa: Proveïdors de llavors de plantes

Companyia holandesa interessada a ampliar cerca contactes amb els proveïdors de llavors de plantes tropicals i palmeres ornamentals.

Full informatiu: Pla per a la millora de la fertilització agrària a Osona

Fertilització orgànica després del dall del cultiu de raigràs. Fertilització en cobertura del blat de moro: Nitrats en aigua de reg. Ajuts agroambientals per la millora de la gestió de la fertilització.

L'atur en el sector agrari experimenta una nova davallada durant el mes d'abril

D’acord amb les xifres fetes públiques aquest matí pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el nombre d’aturats registrats a Catalunya el mes d’abril d’enguany en l’àmbit del sector agrari ha experimentat una nova davallada, que se suma a la del març passat, quan les llistes de l’atur agrari a Catalunya varen disminuir en 178 persones. Durant l’abril, la disminució ha estat de 828 persones.

Informe estimació preus de pinso a abril del 2015

Estimació de preus de pinsos a abril del 2015, setmanes de 14 a 18.

El Comitè aprova una ampliació del plaç de sol·licitud d'ajudes PAC del 2015

El Comitè va donar el seu dictamen favorable al projecte de Reglament de la Comissió pel qual es modifica la data de finalització, norma que es publicarà en breu en el Diari Oficial de la Unió Europea i els agricultors espanyols podran presentar les seves sol·licituds, que inclou també la d'admissió al nou règim de pagament bàsic fins al pròxim 15 de juny.

Ajudes per a les entitats associatives del sector agroalimentari

El MAGRAMA ha convocat subvencions per entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari, destinades al desenvolupament d'activitats de col·laboració i representació a l'administració General de l'estat i la UE.

Mercat porcí: mercat de la UE i Espanya

Anàlisi de Mercedes Vega González, directora general d'Espanya, Itàlia i Portugal de Genesus Genetics Inc.

Tècnics habilitats en plans de gestió de dejeccions ramaderes

Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'ofereix aquesta habilitació.

Constituït el Grup de Treball de Promoció Agroalimentària Internacional

El MAGRAMA, a través de la Direcció General de la Indústria Alimentària, ha participat en la reunió celebrada amb representants sectorials a través de les Interprofessionals, amb les C.A. i els ministeris implicats, en què ha quedat constituït el Grup de Treball de Promoció Agroalimentària Internacional.

FertiNext, eina informàtica per a recomanar la dosi adequada d'adob pels cultius extensius

El projecte Life+ ‘Futur Agrari’ (2013-2017), que coordina el Departament d’Agricultura, continua assessorant els agricultors de l’Algerri-Balaguer durant la segona campanya de cereals.

Aprovat el Projecte de Llei per la Defensa de la Qualitat Alimentària

El Consell de Ministres va aprovar el passat divendres el Projecte de Llei per la defensa de la Qualitat Alimentària. Una norma que seguidament passarà a tràmit parlamentari per, després de la seva aprovació, adquirir rang de Llei.

Obligatorietat d'indicar l'origen de la carn de porcí, oví, cabrum i aviram en l'etiquetatge

A partir de l’ú d’abril de 2015 entra en vigor el Reglament d’Execució (UE) número 1337/2013, de la Comissió que estableix determinades disposicions d’aplicació del Reglament (UE) número 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a la indicació del país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, cabrum i aviram.

Pàgina 1 de 17
 Següent >
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 5567 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL