Edició Normativa i legislació

Nova edició! Curs benestar animal durant el transport

Matrícula oberta - Dates: 10, 15, 17, 22 i 24 de març de 2016, de 16:30 a 20:30h a Vic

Nou curs Benestar Animal sector avícola

5, 7, 12, 14 i 20 setembre (de 15:00 a 19:00h) a la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.

TTIP:Acord de Lliure Comerç UE-EUA

Els ministres de comerç de la UE s'han reunit a Brussel·les per analitzar l'estat actual de les negociacions que mantenen la UE i EUA per tancar l'acord de lliure comerç entre les dues parts (TTIP) dins el mandat de l'administració Obama

Punt de parada bestiar boví

Segons el Reglament (CE) nº1/2005 del Consell Europeu de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les seves operacions connexes

Número d'exportador autoritzat

L'obtenció del Numero d'Exportador autoritzat permet a l'empresa obviar la presentació del EUR1 en les exportacions a aquests països.

Estudien sancions de fins a 1 milió d'euros pel sector ramader català

El DAMM ha sotmès a informació pública l'avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en materia d'agricultura i ramaderia, una proposta de llei que entre altres proposa imposar un nou i més dur règim sancionador al sector ramader de Catalunya.

El sector porcí de Catalunya demana temps per adaptar-se a la nova normativa

El sector porcí català demana al departament d'Agricultura temps i recursos per poder adaptar-se al tancament de les plantes de purins

Factors clau en el benestar animal

Segons la Comissió Europea, la duració del transport no és el factor més important en el benestar dels animals.

Nou decret d'ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar el Decret 40/2014 d'ordenació de les explotacions ramaderes mitjançant el qual es regulen els requisits per les explotacions de totes les espècies.

OGE CAMBRA Informa

La Finestreta única empresarial de la Generalitat (FUE), ha incorporat darrerament alguns tràmits competència del DAAM i que ja podreu gestionar directament a través d'aquesta.

Etiquetatge d'origen dels productes transformats

El Parlament Europeu va aprovar el passat 12 de maig una resolució legislativa  demanant a la Comissió que presenti una proposta perquè sigui obligatori indicar el país d'origen o el lloc de procedència dels aliments lleugerament transformats a força de carn o de llet.

El Consell ha debatut la proposta de Reglament sobre producció orgànica

El Consell ha debatut la proposta de reglament sobre la producció orgànica. Si bé durant la reunió hi va haver un progrés significatiu en relació amb una sèrie d'articles, alguns Estats membres van sol·licitar més temps per a reflexionar en profunditat sobre alguns temes sensibles, com els controls i la presència de substàncies no autoritzades en els productes orgànics.

OGE CAMBRA Informa

Habilitació de tècnics per redactar i signar plans de gestió de dejeccions ramaderes

UE: nova normativa per a determinades despulles d'animals destinats al consum humà

La Comissió Europea ha publicat el Reglament (UE) 1137/2014 mitjançant el qual es modifica l'annex III del Reglament (CE) Nº 853/2004 pel que fa a la manipulació de determinades despulles d'animals destinats al consum humà.

Aprovat el nou projecte de llei de cooperatives

El passat 6 de maig el Govern va aprovar el projecte de Llei de Cooperatives que actualment es troba en tramitació parlamentària que culminarà a la primavera 2015.

Festa islàmica del sacrifici de bestiar

Informe sobre la descripció i normativa sanitària.

OGE CAMBRA Informa: Transport de bestiar

Abans de fer cap moviment de bestiar, heu de tenir en compte que cada tipus de moviment ha d'acomplir unes obligacions i uns requisits específics. També cal valorar les condicions per a cada espècie i el mitjà de transport.

Acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Procedents de la terra o ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor final o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. 

S'aprova el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes

El Govern ha aprovat el Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes, amb el qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals.
Pàgina 1 de 2
 Següent >
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL