Aprovat el nou projecte de llei de cooperatives

El passat 6 de maig el Govern va aprovar el projecte de Llei de Cooperatives que actualment es troba en tramitació parlamentària que culminarà a la primavera 2015.

El sector porcí de Catalunya demana temps per adaptar-se a la nova normativa

El sector porcí català demana al departament d'Agricultura temps i recursos per poder adaptar-se al tancament de les plantes de purins

Festa islàmica del sacrifici de bestiar

Informe sobre la descripció i normativa sanitària.

Factors clau en el benestar animal

Segons la Comissió Europea, la duració del transport no és el factor més important en el benestar dels animals.

OGE CAMBRA Informa: Transport de bestiar

Abans de fer cap moviment de bestiar, heu de tenir en compte que cada tipus de moviment ha d'acomplir unes obligacions i uns requisits específics. També cal valorar les condicions per a cada espècie i el mitjà de transport.

Nou decret d'ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar el Decret 40/2014 d'ordenació de les explotacions ramaderes mitjançant el qual es regulen els requisits per les explotacions de totes les espècies.

Acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Procedents de la terra o ramaderia i/o resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor final o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. 

S'aprova el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes

El Govern ha aprovat el Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes, amb el qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals.

OGE CAMBRA Informa

La Finestreta única empresarial de la Generalitat (FUE), ha incorporat darrerament alguns tràmits competència del DAAM i que ja podreu gestionar directament a través d'aquesta.

Pàgina 2 de 2
< Anterior 
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 1038 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | T 93 889 54 14 | F 93 883 39 49 | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL