Etiqueta vedells

Cotitzacions del porcí i boví a la Llotja de Vic a 07-05-2016

Un cop finalitzada la junta de preus de la taula del porcí i boví, podeu accedir a les cotitzacions de les mateixes.

Punt de parada bestiar boví

Segons el Reglament (CE) nº1/2005 del Consell Europeu de 22 de desembre de 2004, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les seves operacions connexes

Pàgina 1 de 1
  
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 902 448 448 ext. 5567 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.org
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL