Subscripció

Carnet d’Adhesió.
Accés lliure a tota la informació de la pàgina web de la Llotja:
Carnet d'adhesió - 30 € IVA Inclòs
Marca els sectors dels que vols rebre les cotitzacions:
Porcí Boví Tòfona
Recepció de cotitzacions per SMS o correu electrònic
SMS Correu electrònic
Carnet d'adhesió. Fusta
Accés lliure a tota la informació de la pàgina web de la Llotja i recepció de cotitzacions de fusta per correu electrònic (enviament semestral)
Carnet d'adhesió Fusta - 20€ IVA INCLÒS
Forma de pagament
Les tarifes i subscripcions són vàlides de l’1 de gener al 31 de desembre
Domiciliació bancària al vostre c/c.
D'aquesta manera comprovem la veracitat del remitent de les dades.

Per a més informació, contacta’ns al 902 448 448, extensió 1038

Les dades personals que ens proporcioneu s’enviaran a les bases de dades de la Cambra i podran ser cedides a les entitats col•laboradores en l’organització d’aquest servei/acció amb la finalitat d’oferir-vos serveis d’informació empresarial, incloure-les en llistes d’empreses sol•licitades per tercers que vulguin contactar amb persones o empreses de la demarcació de la Cambra, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb la Cambra; o subministrades a persones, entitats o empreses, nacional o estrangeres, el lloc de residència de les quals pot estar ubicat en països que no disposin d’una normativa de protecció de dades personals equivalent a l’espanyola. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, conserveu en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel•lació de dades. En cas de dubte, i per exercir els drets esmentats, podeu adreçar-vos a la Cambra mitjançant correu electrònic (atencioalclient@cambrabcn.org), fax (934 169 301), o correu postal (Av. Diagonal, 452. 08006 Barcelona).
** Per facilitar la continuïtat de la vostra subscripció, La llotja la renovarà automàticament per períodes d'un any, tret que indiqueu que desitgeu cancel·lar-la.
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL