Òrgans de govern

L’organització, el funcionament, la gestió i l’administració de la Llotja de Vic es confien a una Junta Rectora integrada per nou vocals, tres designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la resta elegits entre els adherits a la Llotja, tres en representació dels venedors i tres en representació dels compradors de les taules de preus. El president de la Junta Rectora és elegit entre els seus vocals.
 
Actualment la Junta Rectora està formada per aquestes persones:
 
President
Sr. Josep Puigdollers i Masallera
 
Vicepresident
Sr. Josep Barniol i Llimós
 
Secretari
Sr. Xavier Coronas i Guinart
 
Vocals
Sr. Francesc Domenech i Montmany
Sr. Josep Fatjó-Vilas i Barbat
Sr. Antoni Mir i Oms
Sr. Armand Quintana i Rovira
Sr. Miquel Serra i Rovira
Sr. Ramon Estrada i Subiña
Sr. Joan Bagaria i Tristany
 
 
Els membres de les comissions de preus, també dites taules de preus, són elegits pels adherits i, a falta dels requisits indispensables, són designats per la Junta Rectora. En aquest moment hi ha quatre taules de preus:
 
o    Taula de preus del sector porcí.
o    Taula de preus del sector boví.
o    Taula de preus del sector de la fusta.
o    Taula de preus del sector de la tòfona.
 
 
El nombre de membres de les taules de preus és de 14, 7 per a la oferta i 7 per a la demanda, excepte en la tòfona, en què se n’ha reduït el nombre.
 
El president de les taules de preus és nomenat per la Junta Rectora i és una persona independent i sense vinculació a cap dels sectors que operen a la Llotja, amb la facultat, entre altres, de dirimir el preu en cas d’empat.
 
President de les taules de preus
Sr. Ignasi Puig i Vall

Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL