Participacions

Consell de Llotges i Mercats en Origen de Catalunya
 
Va ser creat el 20 de novembre de 1994 per la lliure voluntat dels nou mercats catalans principals. És un òrgan sense personalitat jurídica de coordinació i concertació de les llotges catalanes. La seu i la Secretaria Permanent del Consell són a la Casa Llotja de Mar, a les oficines de la Llotja de Cereals. Entre els objectius del Consell cal destacar la promoció i la difusió de les activitats de les llotges, per afavorir-ne la presència social i l’adaptació al marc comercial europeu. Oficines:
 
Associació Espanyola de Llotges i Mercats en Origen
 
Té la seu a la Llotja de l’Ebre, a Saragossa.
 
Secretariat Tècnic:
 
Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen
Lonja Agropecuaria de Extremadura
Cánovas del Castillo,s/n
06800 Mérida
Tel.: 924 315 251
Fax: 924 315 101 
Llotja de Contractació i Mercat en origen de Vic | 93 416 93 00 | C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 | Edifici El Sucre | 08500 Vic | llotjadevic@cambrabcn.cat
DADES CORPORATIVES | NOTA LEGAL